Oproep voor nieuwe bestuursleden

17 juli 2020

Afgelopen mei ging het tweejarig bestaan van onze vereniging door de maatschappelijke omstandigheden helaas geruisloos voorbij. Bij de 1e ALV van 2020 zouden we hier zeker feestelijk aandacht aan besteed hebben.

Zoals vastgelegd in de statuten vormt het eerste bestuur een overgangsbestuur. Dat houdt in dat de vereniging na minimaal twee en maximaal drie jaar een nieuw bestuur zal aanstellen. Dat betekent dat het huidig bestuur het komend jaar zal aftreden. Sommige bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar, anderen zullen niet opnieuw verkiesbaar zijn. Van 4 bestuursleden staat vast dat zij zich niet herkiesbaar zullen stellen. Om als vereniging adequaat te kunnen blijven functioneren zijn we daarom op zoek naar nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie.

Gaat een sterke wetenschappelijke beroepsvereniging je aan het hart, beschik je over enige bestuurlijke ervaring (of heb je de wens die te ontwikkelen) en herken je je in één van onderstaande profielen neem dan contact met ons op! Je belangstelling maak je kenbaar door ons een mail te sturen op het bekende adres: secretariaat@vavolksgezondheid.nl Ken je iemand die op dit moment geen lid is van de VAV, maar die een passende kandidaat zou zijn, stel haar of hem dan op de hoogte van dit bericht. Ook met vragen horen we graag van je.

Profiel voorzitter VAV

Profiel secretaris VAV

Profiel algemeen bestuurslid VAV