Bestuur

Het bestuur van de VAV bestaat uit: Lode Wigersma (voorzitter), Marc Heus (secretaris), Frans Philipszoon (penningmeester), Wim van Geffen, Jetske Köhne, Saskia van de Merwe en Jeanette de Boer.