Bestuur

Het bestuur van de VAV bestaat uit: Lode Wigersma (voorzitter), Marc Heus (secretaris), Frans Philipszoon (penningmeester), Ward Bijlsma, Wim Gorissen, Jetske Köhne en Saskia van de Merwe.