Vereniging

Hier vindt u algemene informatie over de vereniging. Ook staat hier informatie over het bestuur en de commissies en werkgroepen. Bij VAV-documenten worden voor de vereniging belangrijke documenten gezet. Bij ALV staan de stukken van de laatste Algemene ledenvergaderingen. Via Lidmaatschap kunt u informatie over het lidmaatschap lezen en u aanmelden als lid. Bij Privacybeleid VAV staat informatie hoe de VAV wat betreft de privacy handelt. Via inloggen e-Captain komt u bij e-Captain.