Herregistratie

Herregistratie in het BIG-register voor artsen

Met ingang van 1 januari 2012 is de herregistratie in het BIG-register voor artsen van kracht geworden. Dit betekent onder meer dat basisartsen en profielartsen zich moeten herregistreren om als arts ingeschreven te blijven in het BIG-register.

Informatie over deze herregistratie vindt u hier:
Informatie op de website van het BIG-register
Informatie op de website van de KNMG

 

Herregistratie als arts B&A en I&A en als arts M&G
Ook voor de registratie als arts B&A en I&A in het profielregister en als arts M&G in het specialistenregister geldt dat artsen zich dienen te herregistreren om in deze registers ingeschreven te blijven staan. Hiervoor dient er voldaan te worden aan bepaalde eisen. Informatie over deze herregistratie vindt u op de website van de KNMG.