KAMG Sectie Onderzoek

Op initiatief van de NVAG en met instemming van het KAMG-bestuur (februari 2016) is in 2016 de KAMG-brede Sectie Onderzoek opgericht. Bedoeling is onderzoek en praktijk/beleid dichter bij elkaar te brengen door Public Health professionals onderzoeksresultaten optimaal te leren interpreteren en te leren gebruiken bij het vormgeven van beleid en praktijk.

De sectie wil dit doen door het organiseren van gezamenlijke scholings- en uitwisselingsbijeenkomsten waarbij het zoeken naar de onderlinge verbinding vanuit het onderzoeksperspectief, relevant voor meerdere verenigingen in de KAMG, voorop staat. Jaarlijks wordt daartoe in het najaar (oktober) een gezamenlijke nascholing georganiseerd.

Het KAMG-bestuur verzocht april 2016 de voorzitters om leden uit hun vereniging aan te wijzen voor deelname aan de KAMG Sectie Onderzoek. Een aantal verenigingen gaven hier gehoor aan. Per heden (2018) bestaat de Sectie Onderzoek nu uit leden uit de volgende verenigingen :

Namens LOSGIO

Lilian van der Ven, jeugdarts i.o.

Namens AJN

Liesbeth Meuwissen, Jeugdarts

Namens NVIB

Ewout Fanoy, arts Infectieziekten, arts M&G.

Zij voegen zich bij de leden van de voormalige NVAG onderzoek sectie:

1. Maarten Koornneef, Arts M&G

2. Willy-Anne van Stiphout, Arts M&G, Epidemioloog

3. Yvonne Drewes, Arts M&G

4. Boukje Zaadstra, MPH, Ph.D. Epidemioloog (coördinator en contactpersoon KAMG Sectie Onderzoek)

Op 12 oktober 2016 organiseerde de KAMG-brede Sectie Onderzoek haar eerste nascholing. ‘Over Keukentafels, Dokters en Voorzieningen: hoe onderzoek je de effecten van de Wmo 2015 op de (volks)gezondheid?’ in het NBC in Nieuwegein. De nascholing was met ruim 80 deelnemers uit acht van de elf beroepsverenigingen binnen de KAMG goed bezocht en zeer goed beoordeeld. Hier vindt u het verslag.

Op 12 oktober 2017 organiseerde de KAMG-brede Sectie Onderzoek haar tweede gezamenlijke nascholing. Onderwerp was “Onderzoek in de praktijk : een inspiratie sessie met alcohol als voorbeeld” in het Beatrixgebouw in Utrecht. Aan deze interactieve nascholing deden ruim 50 deelnemers uit diverse beroepsverenigingen binnen de KAMG mee. Een dynamische bijeenkomst die als zeer goed werd beoordeeld. Hier vindt u het verslag.

Op 11 oktober 2018 is de 3e nascholing van de KAMG-brede Sectie Onderzoek gehouden.