Richtlijnen SMA & I

Hier worden de richtlijnen op het gebied van SMA & I (Sociaal Medische Advisering & Indicatiestelling) gepubliceerd.

Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart 2022

Medisch Werkdocument Gehandicaptenparkeerkaart 2022