Opleiding en registratie

Aan de NSPOH kan de opleiding tot specialist Maatschappij & Gezondheid gevolgd worden. Deze opleiding is verdeeld in twee fasen. De fasen duren elk twee jaar. Het grootste deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk. Daarbij is er ondersteunend instituutsonderwijs.

In de eerste fase wordt er een sociaalgeneeskundige basis gelegd en vindt er een specialisatie plaats in een van de profielen beleid en advies of sociaal medische indicatiestelling en advisering. De eerste fase wordt afgerond met een KNMG-registratie in het profiel beleid en advies of in het profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering. Met deze registraties kan er deelgenomen worden aan de tweede fase van de opleiding.

Tijdens de tweede fase wordt er geleerd hoe je veranderingen tot stand kunt brengen om de volksgezondheid of de gezondheid van (risico)groepen te bewaken, beschermen en bevorderen. Daarnaast bekwaam je je in wetenschappelijk onderzoek. De fase leidt tot een inschrijving in het BIG-register als specialist Maatschappij en Gezondheid.

Meer informatie over de opleiding is te vinden op de website van de NSPOH