Werkgroepen

Werkgroep SMA & I

De werkgroep SMA & I voor vakinhoudelijke activiteiten op het gebied van sociaal medische advisering en indicatiestelling.

De werkgroep Gehandicaptenparkeerkaart heeft een aantal jaren gewerkt aan een revisie van het Procotol Gehandicaptenparkeerkaart.

In het najaar van 2022 werd de nieuwe Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart met een bijbehorend werkdocument gepubliceerd op de website van de VAV.

De richtlijn en het werkdocument zijn hier te bekijken.