Wilsbekwaamheid

De VIA heeft in samenwerking met de KNB en EPN een protocol beoordeling wilsbekwaamheid opgesteld. De beoordeling wilsbekwaamheid vereist specifieke deskundigheid van de adviserend arts. Daartoe wordt aan adviserend artsen een cursus aangeboden, waardoor zij deze beoordeling deskundig en bekwaam kunnen verrichten. Het gevolgd hebben van de cursus leidt tot opname in het VIA-register. Notarissen kunnen dit register raadplegen om zich ervan te vergewissen dat de beoordeling door een op het specifieke terrein van beoordelingen in het kader van wilsbekwaamheid opgeleid arts is verricht.’

Hier op de website bieden wij algemene informatie over de beoordelingen wilsbekwaamheid. Ook kunt u hier het VIA-register raadplegen en kennisnemen van Frequently Asked Questions.

Algemene informatie VIA Register FAQ