Commissies en werkgroepen

De VAV heeft verschillende commissies en werkgroepen.

Vaste commissies:
Een drietal commissies die de activiteiten van de constituerende verenigingen bundelen en voortzetten:
o De commissie opleiding en onderwijs
o De nascholingscommissie Wesly
o De commissie PR en communicatie

Werkgroepen die direct onder het bestuur vallen:
o De werkgroep SMA&I voor vakinhoudelijke activiteiten op het gebied van sociaal medische advisering en indicering.
o De werkgroep straatdokters die actief was binnen de NVAG

Verder zijn er werkgroepen die onder de afdeling Zorgverzekeringen vallen. Deze vindt u hier.