Algemene informatie

Voor algemene informatie over de wilsbekwaamheid kunt u een van onderstaande contactpersonen benaderen.

Let op:
Voor een overzicht van de artsen in uw provincie, die VIA geregistreerd zijn voor het verrichten van beoordelingen wilsbekwaamheid, dient u door te klikken naar het VIA Register. U kunt voor bedrijven/organisaties, opdrachten en tariefinformatie niet bij de algemene contactpersonen terecht.

Algemene contactpersonen:

  • Mevr. drs. S.A. van de Merwe, arts M&G en bestuurslid van de VAV, trainingen aan notarissen/juridische sector, GGD Rotterdam, sa.vandemerwe@rotterdam.nl
  • De heer drs. Th. Trompetter, arts, trainingen over protocol wilsbekwaamheidsbeoordeling aan artsen, Trompetter & Partners, theo.trompetter@tpsme.nl
  • Mevrouw mr. Ch. Engelbertink, notarieel juriste/estateplanner, Van Ewijk Estate planning, ce@albrecht.nl
Voor de procedure van het aanvragen van een verklaring wordt gebruikgemaakt van een standaardaanvraagformulier. Dat is hier te downloaden.
Informatie over tarieven en termijnen valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging. U kunt deze informatie bij de door u gekozen arts of organisatie opvragen.