Lidmaatschap

Informatie over het lidmaatschap 

De VAV is een wetenschappelijke vereniging van artsen werkzaam in beleid, management en onderzoek in de gezondheidszorg, als medisch adviseur bij een zorgverzekeraar of medisch adviseur in de sociaal medische advisering en indicatiestelling. Ook niet-artsen kunnen lid worden. Hun aanvraag zal in het bestuur van de vereniging worden beoordeeld

Door u aan te melden gaat u akkoord met de verplichtingen die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Voor artsen betekent dit dat zij automatisch lid worden van de KAMG en de KNMG.

Het verenigingslidmaatschap (zonder afdrachten KAMG en KNMG) bedraagt 170 euro.

Hier komen een bijdrage aan de KAMG (115 euro) en de KNMG (voor 2021 is dit 135,25 euro) bij.

Als lid mag u gratis deelnemen aan geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten, ontvangt u korting op deelname aan activiteiten van de KAMG en ontvangt u (indien u arts bent) het blad Medisch Contact gratis.

Voor belangstellende gepensioneerden (zij die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt) is er een speciale regeling, indien men hier gebruik van wil maken. De contributie voor hen kan 70 euro bedragen, indien zij af wensen te zien van KAMG en KNMG bijdragen. Zij hebben toegang tot alle nascholingen en ontvangen geen Medisch Contact.

 

Aanmelden als lid 

Indien u hier klikt komt u op een pagina waar u zich aan kunt melden als lid. Vul de benodigde gegevens in en kies onderaan voor Verzenden. Met de terugknop in de browser komt  u weer op de huidige pagina. Zodra uw aanmelding is verwerkt, ontvangt u een bevestiging via mail. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vavolksgezondheid.nl of een bericht maken en verzenden op de pagina Contact.

 

Afmelden als lid 

Om u af te melden als lid kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@vavolksgezondheid.nl of een bericht maken en verzenden op de pagina Contact. Opzeggingen dienen uiterlijk 31 oktober binnen te zijn om te gelden voor het volgende contributiejaar.