Maak kennis met de VAV

Welkom op de website van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV).

De Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) is ontstaan uit een samengaan van drie verenigingen (NVAG, VAGZ en VIA) en verenigt de domeinen beleid, advies, indicatie, wetenschappelijk onderzoek en management in het specialisme maatschappij en gezondheid (M&G). De VAV is er ook voor artsen die werkzaam zijn in en/of zich betrokken voelen bij het bekwaamheidsgebied arts maatschappij en gezondheid.

De missie van de VAV

De VAV kan door de bundeling van deskundigheden een krachtig strategisch beleid voeren en een duidelijke stem in volksgezondheid, doelmatige zorg en preventie zijn. De VAV benut alle mogelijkheden de (volks)gezondheid te optimaliseren door onderzoek, richtlijnontwikkeling, beleid, zorgverlening, sturing, advisering en financiering van zorg. Tevens ondersteunt de VAV met haar deskundigheid andere wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de KAMG en treedt ze naar buiten in media, scholingen en congressen.

Lees meer over de VAV

Tevens ondersteunt de VAV met haar deskundigheid andere wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de KAMG en treedt ze naar buiten

Aanmelden als lid