Nieuwe beleidsregel NZa draagt bij aan samenwerkingen tussen sectoren en domeinen

22 mei 2024

Er is een nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die sector- en domeinoverstijgende afstemming stimuleert tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over specifieke groepen patiënten. De beleidsregel geldt voor de zorg binnen de Zorgverzekeringswet en met andere domeinen. De GGZ- en eerstelijnszorgaanbieders kunnen bv. op basis van regionale afspraken investeren in sterkere samenwerkingen met gemeenten.

De beleidsregel wordt in de vorm van een experiment voor vijf jaar ingezet per 1 mei 2024.

Lees hier meer.