Vacature voorzitter Commissie PR

3 september 2021

De VAV is de wetenschappelijke beroepsvereniging van “Artsen Volksgezondheid”, vallend onder de KAMG, één van de federatiepartners van de KNMG.

De VAV is op zoek naar een proactieve voorzitter voor haar PR-commissie.

Profiel voorzitter:
• Betrokken, deskundig, betrouwbaar en vernieuwend arts M+G, arts B&A of arts I&A en lid van de VAV.
• Bepaalt met de PR-commissie de strategie en is verantwoordelijk voor het beleid van de PR-commissie, vastgelegd in het jaarplan van en geborgd door consensus in de PR-commissie.
• Is betrokken bij het verenigingsbeleid, signaleert ontwikkelingen op relevante thema’s, anticipeert proactief op die ontwikkelingen, consulteert daartoe haar (commissie)leden, overlegt met het bestuur en brengt binnen de geldende kaders overwegingen en standpunten namens de beroepsvereniging (actief) naar buiten.
• De voorzitter van de PR-commissie zorgt binnen de geldende kaders voor publicatie van overwegingen en verenigingsstandpunten en managet de hiervoor benodigde interne infrastructuur.
• Geeft namens de commissie input op beleids(deel)plannen van de vereniging, die relevant zijn voor de PR van de vereniging.
• Legt achteraf verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid en de PR-uitingen.
• Onderhoudt zelfstandig externe contacten met organisaties die voor de PR van de VAV waardevol zijn.
• Overlegt structureel met een afvaardiging van het bestuur en de PR-commissieleden en waar nodig met de PR-verantwoordelijke van de KAMG.

Functie-eisen:
• Bestuurlijke- en/of wetenschappelijke ervaring
• Lid van de VAV en bij voorkeur werkzaam als arts M&G, arts B&A of arts I&A
• Netwerkvaardigheid
• Uitstekende kennis van het brede en diverse werkveld van de sociale geneeskunde/werkveld Maatschappij + Gezondheid en de ontwikkelingen die daarin spelen zowel op centraal als op decentraal niveau
• Omgevingssensitiviteit
• Beschikbaar in de avonduren

Persoonskenmerken:
• Gezien de samenstelling van de huidige commissie gaat de voorkeur uit naar een jonge collega
• Enthousiast
• Ambitieus
• Energiek

Beloning:
• Je komt te werken met enthousiaste, betrokken medecommissieleden
• Onkostenvergoedingen volgens beleid van de VAV