Vacature lid Commissie PR

3 september 2021

De VAV is de wetenschappelijke beroepsvereniging van “Artsen Volksgezondheid”, vallend onder de KAMG, één van de federatiepartners van de KNMG.

De VAV is op zoek naar een actief lid voor haar PR-commissie.

Profiel lid:

 • Betrokken arts M+G, arts B&A of arts I&A en lid van de VAV.
 • Neemt actief deel aan vergaderingen.
 • Draagt inhoudelijk bij aan het opstellen van strategie en beleid wat betreft de PR van de VAV.
 • Draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van het PR-gedeelte van het jaarplan van de VAV.
 • Draagt bij aan het opstellen van nieuwsbrieven, nieuwsflitsen, berichten op de website en sociale media, persberichten e.d.
 • Draagt bij aan het bedenken en ontwikkelen van PR-materiaal zoals folders.
 • Heeft een voortrekkersrol wat betreft een deel van de activiteiten van de commissie.
 • Draagt het beleid en de activiteiten van de VAV en de commissie zowel intern als extern actief uit.
 • Brengt de VAV zowel intern als extern op een positieve manier onder de aandacht.
 • Onderhoudt relaties zowel intern als extern.

Functie-eisen:

 • Commissie-ervaring strekt tot aanbeveling
 • Lid van de VAV en bij voorkeur werkzaam als arts M&G, arts B&A of arts I&A
 • Uitstekende kennis van het brede en diverse werkveld van de sociale geneeskunde/werkveld Maatschappij + Gezondheid en de ontwikkelingen die daarin spelen zowel op centraal als op decentraal niveau
 • Netwerkvaardigheid
 • Omgevingssensitiviteit
 • Beschikbaar in de avonduren

Persoonskenmerken:

 • Gezien de samenstelling van de huidige commissie gaat de voorkeur uit naar een jonge collega
 • Enthousiast
 • Ambitieus en creatief
 • Energiek

Beloning:

 • Je komt te werken met enthousiaste, betrokken medecommissieleden
 • Onkostenvergoedingen volgens beleid van de VAV