RVS: ‘Wet BIG heeft langste tijd gehad’

7 december 2019

Uit Medisch Contact:

Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, kortweg Wet BIG, niet ‘toekomstbestendig’ en gaat hij ten onder aan eigen succes. De wet zou moeten worden omgevormd tot een ‘Wet op de bekwaamheden in de gezondheidszorg’. Daarin zouden alleen basisberoepen, zoals arts of verpleegkundige – en dus niet de specialismen – moeten worden vastgelegd. Alle varianten op die basisberoepen berusten dan op bekwaamheden die artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zich hebben eigen gemaakt in opleiding of praktijk en die zijn opgenomen in een individueel portfolio.

Lees verder op de website van Medisch Contact.