Oproep: deelnemen aan KAMG Expertisegroep WIG (WOZO-IZA-GALA)

19 mei 2023

Tijdens het congres van de KAMG op 16 februari 2023 is aandacht besteed aan het IZA, GALA en WOZO. Dit deden we in de vorm van de online workshop “Samen Werken aan gelijke toegang tot preventie en zorg financieel en in de praktijk”. Bekijk de presentatie van de workshop.
Er is met name ingegaan op de aansluiting bij het essay Samen Werken aan Volksgezondheid en de rol van de (profiel)artsen en AIOS M+G.
In vervolg op deze workshop willen we graag de expertisegroep WIG (WOZO, IZA, GALA) opzetten. Doelstellingen van deze expertisegroep zijn:
• Artsen M+G in de verschillende sectoren en domeinen verbinden
• Informatie en kennis delen
• Bijdragen aan landelijke beleidsontwikkeling
• Ondersteunen bij lokale/regionale projecten
Initiatiefnemers Geert van Hoof, Marleen Kraaij, Henk Willem Otten en Annemiek van Woudenberg hebben samen met de voorzitter van KAMG Karine van ’t Land daarom de expertisegroep WIG bij KAMG in het leven geroepen.
Inmiddels hebben 14 collega’s zich aangemeld en voeren levendige discussies op de besloten Whatsappgroep.
Wil je als (profiel)arts of aios M+G meer weten over de expertisegroep of wil je een actieve bijdrage leveren, meld je dan bij het bureau van KAMG: bureau@kamg.nl.