Opgericht: Stichting Artsen Covid Collectief

1 januari 2021

Nieuw artsencollectief wil minder ingrijpende en meer evenwichtige Covid maatregelen

Recent hebben de initiatiefnemers de stichting “Artsen Covid Collectief’ met gelijknamige website gepresenteerd. De groep wil zich inzetten voor beter onderbouwde en meer evenwichtige maatregelen om de Covid-pandemie te bestrijden. De Stichting zal in de komende weken en maanden daartoe concrete voorstellen doen.

Het Artsen Collectief staat op basis van wetenschappelijk goed onderbouwde artikelen en ‘medical common sense’ een beleid voor dat is gebaseerd op de échte risico’s, met gedegen bescherming van de corona-vatbaren en een afgewogen opening van de maatschappij voor de anderen. De artsen in de stichting werken nu samen met een brede groep experts, waaronder economen, publieke gezondheidswetenschappers en data-analisten, aan voorstellen die een gedifferentieerder, risico-gestuurd beleid mogelijk maken. Begin 2021 zullen de voorstellen stapsgewijs worden gepresenteerd aan beleidsmakers en media.

ArtsenCovidCollectief.nl
De afgelopen maanden hebben de artsen veel kennis over Covid-19 opgebouwd die via allerlei kanalen wordt gedeeld. Talrijke gegevens over het beloop en de mortaliteit van Covid-19, over het testbeleid, maar ook informatie over de huidige angst in de samenleving, staan gebundeld op de website www.artsencovidcollectief.nl. De informatie is beschikbaar voor burgers, medici, beleidsmakers en media.

Stichting Artsen Covid Collectief is een initiatief van onder meer: Evelien Peeters (internist), Marcel Tóth (psychiater), Hannah Visser (internist), André Steketee (huisarts), Cindy Sjaardema (SEH arts), Sylvia Douma (specialist ouderengeneeskunde), Monique de Veth (psychiater), Jan Vosters (arts M&G n.p) en Giliam Kuijpers (kinderarts n.p.).

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Artsen Covid Collectief.