Nieuwe Werkwijzer Farmacie

13 november 2021

In september 2021 is er een nieuwe Werkwijzer Farmacie uitgekomen. De werkwijzer is geschreven met bijdragen van de leden van de Werkgroep Farmacie van de VAV.

De werkwijzer gaat in op extramurale farmacie en intramurale farmacie en tracht een duiding te maken wat betreft de  scheidslijn tussen deze twee. Ook  wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan verschillen in aanspraak vanuit de Zorgverzekeringswet tussen de extra- en intramurale farmacie. Verder  wordt er een handreiking gegeven om te bepalen of er ondanks een ‘gesloten’ aanspraak voor de extramurale farmacie toch mogelijkheden zijn om geneesmiddelen te vergoeden die niet opgenomen zijn op bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering. Ten slotte is er een  apart  hoofdstuk gewijd aan de specifieke problematiek die speelt rondom financiering van de farmaceutische zorg in instellingen voor langdurige zorg.

De werkwijzer is interessant voor artsen die werken bij de zorgverzekeraar. Maar ook voor artsen die werkzaam zijn in de aanpalende gebieden.

De werkwijzer staat op de website.