MissieVeerkracht

25 oktober 2020

Samen gezond en veerkrachtig de toekomst tegemoet.

Nú is de tijd om het momentum te grijpen: om het collectief ontstane bewustzijn vast te houden, te bekrachtigen en vooral de juiste context te creëren, zodat het kan ontkiemen en ons blijvend veerkrachtiger maakt. Want een gezonde en veerkrachtige samenleving bereiken we alleen, als we de intrinsieke motivatie van mensen om in beweging te komen, stimuleren én we ze daar vervolgens volop in ondersteunen. Daar past geen kortetermijndenken bij. Dat vraagt om een andere benadering, waarin we ons verbinden met elkaar en in het bijzonder met de mensen in hun gemeenschappen zelf. Het vraagt om samen optrekken, dwars door sectoren heen en interdisciplinair. Om creativiteit en out-of-the-box denken. Om het lef om buiten de kaders te treden. MissieVeerkracht maakt die beweging.

Lees meer over MissieVeerkracht op de website van de KAMG.