Epidemiologisch bulletin: Corona in Haaglanden en de inzet van de GGD

8 september 2020

In het Epidemiologisch Bulletin staat uitgebreide informatie over corona in de regio Haaglanden en de inzet van de GGD hierbij. Het gaat onder andere om informatie over de (cijfermatige) ontwikkeling in Haaglanden en de inzet op verschillende terreinen (het bron- en contactonderzoek, het callcenter, voor verpleeg- en verzorgingshuizen, de samenwerking met bv. scholen, de opvang van dak- en thuislozen en de informatievoorziening voor kwetsbare groepen).

Klik hier voor het lezen van het Epidemiologisch Bulletin (het is nr. 3).