De Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart 2022 en het Medisch Werkdocument Gehandicaptenparkeerkaart 2022

26 oktober 2022

Na een ledenraadpleging is op 16 september 2022 door het bestuur van de VAV de Richtlijn Gehandicaptenparkeerkaart 2022 vastgesteld. Deze vervangt samen met het Medisch Werkdocument Gehandicaptenparkeerkaart 2022 de eerdere protocollen.

De richtlijn blijft geldig tot de eerstvolgende herziening. Het Medisch werkdocument is geen formeel onderdeel van de richtlijn, maar een richting gevende leidraad voor de adviserende artsen. Het werkdocument kan gedurende de looptijd van de Richtlijn worden aangepast naar aanleiding van nieuwe medische inzichten en jurisprudentie.

U vindt de richtlijn en het werkdocument hier.