Brede steun voor landelijk opleidingsplan artsen Maatschappij en Gezondheid

4 december 2019

Nieuws van de KAMG.

GGD’en en Sanquin kiezen voor dit nieuwe opleidingsplan omdat de arts M&G van de toekomst breed opgeleid moet zijn om breed inzetbaar te zijn. Zij willen nog aantrekkelijker zijn als werkgever, met een goed loopbaanperspectief. Ook de KNMG spreekt haar steun uit voor dit opleidingsplan. Op het moment dat de opleiding breder en daarmee de kans op interessant werk groter wordt, is de verwachting dat dit de instroom van AIOS zal vergroten. Dit opleidingsplan speelt in op de trend die overal in de zorg zichtbaar is. Namelijk een groeiend tekort aan artsen en verpleegkundigen. Losgio schaart zich ook volledig achter het plan: “Het is noodzakelijk dat de arts M&G breed wordt opgeleid. Het nieuwe vierjarige Landelijk Opleidings Plan (LOP) voorziet in deze behoefte.” Lees meer op de website van de KAMG.