Actie voor daklozen vanwege corona

28 maart 2020
Het Leger des Heils maakt zich grote zorgen over het welzijn van daklozen in Nederland. De opvanglocaties zijn gedeeltelijk gesloten, waardoor zij een nog grotere kans lopen op het oplopen en verspreiden van het coronavirus. Het Leger des Heils en andere organisaties zoals de Straatdokters, Dokters van de Wereld, GGDGHOR Utrecht, Johannes Wier Stichting, Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) en KAMG maken zich hard voor het openstellen van leegstaande hotels en andere daarvoor geschikte gebouwen om daklozen voor een langere periode op te vangen.