Algemeen

De Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV) is ontstaan uit een samengaan van drie verenigingen (NVAG, VAGZ en VIA) en verenigt de domeinen beleid, advies, indicatie, wetenschappelijk onderzoek en management in het specialisme maatschappij en gezondheid (M&G). De VAV is er ook voor artsen die werkzaam zijn in en/of zich betrokken voelen bij het bekwaamheidsgebied arts maatschappij en gezondheid.

 

De missie van de VAV

De VAV kan door de bundeling van deskundigheden een krachtig strategisch beleid voeren en een duidelijke stem in volksgezondheid, doelmatige zorg en preventie zijn. De VAV benut alle mogelijkheden om de (volks)gezondheid te optimaliseren, door onderzoek, richtlijnontwikkeling, beleid, zorgverlening, sturing, advisering en financiering van zorg. Tevens ondersteunt de VAV met haar deskundigheid andere wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de KAMG en treedt ze naar buiten in media, scholingen en congressen.

 

Hoe werkt de vereniging?

Onze vereniging kent een zeer gevarieerd beroepsprofiel. Er zijn diverse commissies, werkgroepen, vormen van externe vertegenwoordiging enzovoorts. Deze hebben alle een plek binnen de vereniging, en naar behoefte van de leden en op geleide van de ontwikkelingen kunnen andere gevormd worden. We vinden het belangrijk dat alle stromingen en activiteiten binnen onze beroepsgroepen een plaats hebben in de vereniging.

 

Wat is de VAV?

De vereniging is in mei 2018 ontstaan door een fusie van drie verenigingen (NVAG, VAGZ en VIA). Er waren meerdere motieven om te fuseren en onze leden bij elkaar te brengen in één vereniging. De meest voor de hand liggende:

  • De versnippering die er was (en nog te veel is) maakt onze beroepsgroep onzichtbaar en onbegrepen. Als grotere vereniging zijn we inhoudelijk en strategisch sterker.
  • We worden beter zichtbaar binnen de KAMG, in de gezondheidszorg en voor de overige buitenwereld.
  • We hebben meer mensen beschikbaar voor het ontwikkelen en uitdragen van onze professionaliteit en doelstellingen.
  • De organisatie van één vereniging is gemakkelijker en efficiënter dan met drie afzonderlijke verenigingen, en legt minder druk op vrijwilligers.
  • Door bundeling van de expertise van de drie verenigingen en hun leden creëren we meerwaarde voor onze leden.

 

De VAV is lid van de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) die deel uitmaakt van de Artsenfederatie KNMG (KNMG).