Grote zorgakkoorden, wat levert dat op? “Wat werkt echt voor echte problemen van echte mensen, en wat laten we weg?”

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:19 June 2024
  • Locatie: Zeist (alleen fysiek)

In de afgelopen periode hebben we te maken gehad met een nieuwe “zorgakkoorden cyclus”. Deze beleidsstukken worden regelmatig opgesteld om verschillende redenen, zoals veranderingen in de zorg, financiële problemen en politieke verschuivingen. Helaas lijkt de complexiteit van deze stukken toe te nemen, wat kan leiden tot obstakels in de uitvoering van zorgtaken. De relevantie voor individuele burgers lijkt soms uit het oog te worden verloren. Als sociaal geneeskundigen moeten we ons afvragen of we nog steeds in staat zijn om door deze complexiteit heen te navigeren en effectieve oplossingen te vinden.

In 3 presentaties en een aantal pitches wordt u meegenomen in de aard, complexiteit en problemen van en door het beleid en in mogelijkheden op te komen tot oplossingen.

In de middag wordt u uitgedaagd om zelf te komen met praktische oplossingen die aansluiten bij de uitvoering van uw dagelijkse werk. Wat doet u concreet en wat laat u weg?

Er is accreditatie aangevraagd.

Meer informatie staat in de uitnodiging 

Klik hier om u aan te melden.

Of stuur een mail naar: secretariaat@vavolksgezondheid.nl