Militaire gezondheidszorg

  • Datum:15 April 2021
  • Locatie: Volgt

De Nederlandse krijgsmacht is een micromaatschappij op zich. Bij deze micromaatschappij hoort een vrijwel volledig militair gezondheidszorgsysteem dat primair gericht is op de fysieke en mentale inzetbaarheid van de militair. Het omvat het gehele geneeskundige spectrum van preventie, curatie en nazorg. Een belangrijke rol voor vrijwel iedere militair arts is het medisch adviseurschap. Daarbij concurreren militaire en gezondheidszorg belangen regelmatig met elkaar. Bij Defensie houden de artsen M+G zich met name bezig met gezondheidsbevordering en het voorkómen van ziekten en uitval bij groepen militairen. Ook richt een deel zich op beleidsthema’s rond organisatie en uitvoering van de militaire gezondheidszorg.

In de nascholing wordt ingegaan op de inrichting en financiering van het defensie gezondheidszorgsysteem, geïntegreerde zorg, gezondheidszorg onder operationele omstandigheden en force health protection in tijden van COVID.

Accreditatie is aangevraagd.

De plaats van de nascholing (online en/of locatie) volgt nog.

Meer informatie staat in de uitnodiging