Mondgezondheid, ons een zorg

  • Tijd:13:00:00
  • Datum:13 March 2024
  • Locatie: Zeist en online.

Sociaal-geneeskundige legitimering van de mondzorg betekent onder andere dat tandartsen hun professionele handelen legitimeren met het medisch belang: bij gezondheid hoort ook een gezonde mond. Dat geldt op individueel niveau, maar ook op macro-niveau?

Maar zelden leken sociaal-geneeskundigen hun werkzaamheden te beschouwen als bijdrage aan mondgezondheid. Daarin lijkt een kentering te komen: de laatste tijd ontstaat meer aandacht voor mondgezondheid als aspect van publieke gezondheid. In de organisatie van zorg wordt daar in toenemende mate rekening mee gehouden. Dat betekent ook dat dat zijn weerslag zal krijgen in de uitvoering. Samenwerking van zorgberoepen vereist meer dan taakverdeling en taakherschikking. Het vereist professionaliteit, in de zin dat het werk een positieve bijdrage moet hebben vaan de gemeenschap. In reactie op ‘eenvoudige’ zorg laten uitvoeren door lager opgeleid personeel en complexere taken te laten uitvoeren door hoger opgeleiden zijn de technische eisen naar boven bijgesteld..
Professionalisme is een ideologie en leidt ertoe dat een samenwerkingsverband zich gaat gedragen als gesloten systeem met hiërarchische verhoudingen. Bij samenwerking dient men niet langs elkaar te werken, meer naast elkaar, maar liefst complementair. Ten behoeve van de volksgezondheid.

Er is accreditatie aangevraagd.

Klik hier voor het volledige programma en informatie over aanmelden.