Summer Symposium: Leven met een handicap

  • Tijd:10:00:00
  • Datum:15 September 2021
  • Locatie: Fysiek/Online

Het leven met een verstandelijke beperking is op de eerste plaats een opgave voor henzelf en hun naasten, maar daarnaast voor de samenleving en de zorg. De insteek moet zijn dat mensen met een verstandelijke beperking een zo aangenaam en normaal leven kunnen leiden en aan alles wat maar enigszins nodig en wenselijk is, zo vrijelijk,mogelijk kunnen deelnemen.Hierop moet de inrichting, bereikbaarheid, beschikbaarheid en uitvoering van de zorg zijn ingesteld. Vooral hierbij dienen wij als sociaal geneeskundigen onze verantwoordelijkheid te erkennen en te vervullen. Dat houdt in dat wij moeten beschikken over voldoende kennis van de problematiek van de mens met een verstandelijke beperking en het daarbij behorende zorgveld. Deze nascholing beoogt daaraan een bijdrage te verlenen.

Het SCP schat dat er in Nederland in 2018 ongeveer 440.000 mensen met een verstandelijke beperking zijn (IQ tot 70). Van hen heeft een zesde (ca. 70.000 mensen) een ernstige verstandelijke beperking (IQ tot 50). Ongeveer 370.000 mensen hebben een licht verstandelijke beperking (IQ tussen 50 en 70 Ongeveer 2,3 miljoen mensen in Nederland hebben een IQ tussen 70 en 85. Een deel van hen heeft zodanige sociale redzaamheidsproblemen dat ook zij toegang hebben tot de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het SCP schat hun aantal in de Nederlandse bevolking op 730.000 in 2018. Deze schattingen zijn wel met de nodige onzekerheid omgeven. Kortom “een” groep om ook op basis van niet te onderschatten aantallen, ten minste rekening mee te houden. Maar gebeurt dat ook?

Tijdens het Summer Symposium wordt ingegaan op verschillende aspecten van het leven van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende presentaties. Ook wordt er een discussie gehouden.

De nascholing begint om 10.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Het is zowel fysiek (NBC) als online. Accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie staat in de uitnodiging.