“E-health”

  • Datum:19 January 2022
  • Locatie: ZN, Zeist of online

In deze nascholing willen we de grenzen verkennen van e-health. Dat doen we door e-health te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Wat zegt de behandelaar? Wat vindt de gebruiker en wat vindt de verzekeraar? Aan de hand van virtuele en een reële casus nemen we u mee op een reis naar de toekomst zodat we kunnen afsluiten met een concreet beeld over e-health.

Programma:
12:30 – 13:00 Inloop
13:00 – 13:15 Opening en toelichting op het programma door Willem van Bork
13:15 – 14:00 Payam Abrashami: Bespreking rapport Zorg Enablers 2021
14:00 – 14:45 Dennis Japink: De grenzen van e-health binnen ons stelsel.
14:45 – 15:00 Korte pauze
15:00 – 15:45 LHV Spreker volgt: Wat verwacht de huisarts van e-health in de toekomst?
15:45 – 16:30 NCPF Spreker volgt: Wat verwacht de client van e-health?
16:00 – 16:50 Discussie aan de hand van de beide casus.
16:50 – 17:00 Afsluiting door Willem van Bork

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid en advies en indicatie en advies.

Meer informatie staat in het programma.