Zorg rondom opvang asielaanvragers in Nederland. Een wirwar voor zowel aanvragers als adviserende artsen?!

  • Tijd:13:00:00
  • Datum:12 October 2023
  • Locatie: Zaltbommel en online

Er melden zich steeds meer mensen aan die een verblijfsstatus in Nederland willen krijgen. De druk op de opvang en de samenleving neemt steeds meer toe. De asielvragers gaan dan een  traject in waarbij zij op verschillende onderdelen van dat traject te maken kunnen krijgen met sociaal geneeskundigen en adviserende artsen. Velen van hen missen het totaaloverzicht van de procedure en de haken en ogen die daaraan vastzitten. Dit is reden om nader stil te staan bij de activiteiten en rol van de diverse instanties (IND, COA, BMA) en sociaal geneeskundige bij het doorlopen van dit traject. Ook wordt er aandacht besteed aan de ervaringen van de mensen die dit traject moeten doorlopen om zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden  om in Nederland te binnen de procedure.

Er zijn 4 sprekers. Een medewerker van de IND. Een adviserend arts en uitvoerend arts bi Horen en beslissen en Bureau Medische Advisering. En een beleidsregisseur van het COA. Ook is er een discussie.

\Er is accreditatie aangevraagd.

Meer informatie staat in het voorlopige programma