Leefstijlinterventies. Hoe behalen we daar gewenste effecten mee?

  • Datum:24 May 2023
  • Locatie: ZN in Zeist en online

Leefstijl is een ‘hot item’. Er is steeds meer aandacht voor leefstijlfactoren die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren van (chronische) aandoeningen.

In deze nascholingsmiddag worden de mogelijkheden van leefstijlinterventies onderzocht. Hoe kan gedrag van mensen veranderen en wat zijn er op dit gebied voor initiatieven. Ook wordt er een relatie gelegd met IZA en GALA en wordt er dieper ingegaan op de rol van sociaal geneeskundigen bij deze interventies.

Er zijn drie presentaties. Verder is er een paneldiscussie.

Accreditatie is aangevraagd.

Lees meer in de uitnodiging