De historie en toekomst van zorgevaluatie-onderzoek De opbrengen van het programma Leading the Change

  • Tijd:13:00:00
  • Datum:12 October 2022
  • Locatie: ZN in Zeist en online

Zorgevaluatie is sinds het begin van deze eeuw bezig met een opmars. Het programma Leading the Change (LtC) is vijf jaar geleden gestart vanuit de observatie dat zorgevaluatie-projecten vaak onvoldoende aansluiten op kennisvragen vanuit de beroepsgroep, veel vertraging oplopen in de uitvoering en dat de uitkomsten onvoldoende of langzaam geïmplementeerd worden. Het programma LtC heeft daarom initiatieven ontplooid om uitvoerbaarheid van de zorgevaluaties en implementeerbare uitkomsten te bevorderen.

Leading the Change wilde zorgevaluatie naar een hoger plan brengen. Er zijn 14 zorgevaluaties tot stand gekomen. LtC gaat de afrondende fase is: er is volop onderzocht en geëxperimenteerd om zorgevaluaties met bruikbare uitkomsten te stimuleren. Ieder project liep tegen zijn eigen problemen aan, uit alles blijkt dat wie zorg evalueert, tegen de stroom in moet roeien. LtC kon veel oplossen, maar nieuwe projecten zullen weer tegen andere obstakels aan lopen.

Vanuit LtC gaan er waardevolle aanbevelingen naar het vervolgprogramma ZE≫ de opdracht voor ZE&GG liegt er niet om: zorgevaluatie moet maximaal vanzelfsprekend worden. Tijdens deze middag wordt u duidelijk wat er voor nodig is dit voor elkaar te krijgen.

In een aantal presentaties wordt op dit onderwerp ingegaan.

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Stichting AbSg voor het specialisme maatschappij en gezondheid, profielen beleid & advies en indicatie & advies.

Meer informatie staat in de uitnodiging.

Aanmelden kan via deze link.