Nascholing VAV: Revalidatie

  • Tijd:13:00:00
  • Datum:14 December 2022
  • Locatie: ZN in Zeist, online

Revalidatie is een essentieel onderdeel van de totale zorgketen. Het aanbod is zeer divers en bestaat uit een breed en samenhangend palet aan zorg, variërend van eenvoudige “nuldelijns” activiteiten voor enkelvoudige herstelvragen tot extreem behandel- en zorg intensieve trajecten bestaande uit langdurige klinische revalidatie waarbij soms gebruik gemaakt wordt van extreem hoogwaardige techniek. Een revalidatieproces is per definitie activerend van aard en begint altijd bij de patiënt zelf, diens mogelijkheden en motivatie. Over de plaats van revalidatie in het zorgstelsel vindt vrijwel onafgebroken discussie plaats. Daarin moeten we trachten te komen tot een evenwichtig aanbod waarbij zowel onder-behandeling als overdaad moet worden vermeden. Deze nascholing heeft als doel een helder beeld te schetsen van de huidige stand van zaken, de lopende landelijke discussies en daarnaast te kijken naar kansen die innovatie ons kan bieden om processen te stroomlijnen, efficiënter te maken en de resultaten van deze processen te optimaliseren en te leren welke bijdrage wij artsen daaraan kunnen leveren.

De nascholing bestaat uit vier presentaties en een discussie.

Accreditatie is aangevraagd.

Meer informatie staat in de uitnodiging.