Lustrumcongres netwerk Zicht op buiten

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:23 November 2023
  • Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Het Netwerk Zicht op Buiten zet zich al 5 jaar in voor een (maatschappelijke) beweging waarin kinderen en jongeren meer buiten zijn en buiten spelen. Dit doen we o.a. door kennisdeling en uitwisseling van ervaringen op het terrein van onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid.

Kinderen zitten te veel binnen en achter beeldschermen, waardoor hun ogen, motoriek, conditie en houding achteruitgaan.

Tijdens dit lustrumcongres wordt er dieper ingegaan op het belang van een goede (fysieke) gezondheid van de jeugd en wordt er in gesprek gegaan over mogelijke oplossingen voor de oogheelkundige gevolgen (van te veel binnen zijn en -beeldschermgebruik).

Klik hier voor meer informatie.