KAMG Congres 2022

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:17 February 2022

Op 17 februari vindt in het NBC te Nieuwegein het KAMG Congres plaats. Titel is: Gezond leven: eigen keuze of privilege?

Tijdens het congres wordt uitgebreid ingegaan op vragen als: Welke kansen ziet de arts Maatschappij + Gezondheid tot enerzijds het bevorderen van een betere en gezonde leefstijl, anderzijds het komen tot een gezonde woon- en leefomgeving, dit om daarmee toekomstige gezondheidsproblemen te voorkómen? Hoe kunnen we bij deze missie de krachten bundelen met bijvoorbeeld artsen in het curatieve domein of partners in het sociale domein? En de centrale vraag hierbij is, bij wie uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt om te komen tot een gezond leven en welke beperkingen zijn hierbij aan te geven.

Meer informatie staat op de website van de KAMG.