KAMG congres 2021

  • Tijd:12:30:00
  • Datum:11 February 2021
  • Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Van de website van de KAMG:

Welke taken heeft de arts M+G bij crisissituaties in de volksgezondheid? De coronacrisis heeft ons  lessen geleerd. De crisis in de ziekenhuiszorg en later de verpleeghuiszorg eiste alle aandacht op. Geleidelijk aan werden andere knelpunten zichtbaar, die mede door de lockdown maatregelen zijn versterkt. Mogelijk komen er in de toekomst nog meer onverwachte gevolgen aan het licht, waarop we actie moeten ondernemen. Nieuwe kwetsbaarheden zijn ontstaan: werkeloosheid, inkomensverlies, isolement. De normale zorg en preventie stonden op de tocht. In GGDen was er een tekort aan personeel en (test)materiaal. Huiselijk geweld nam toe. Er waren onvoldoende beschermende middelen voor o.a. de medische jeugdzorg. Het staat vast dat in de public health sector door o.a. door artsen M+G keihard gewerkt is om allerlei gevolgen op te vangen.

Een crisis legt zwakheden bloot, dat is de ene kant van het verhaal. Maar er kwamen ook nieuwe kansen. Net zoals in de ziekenhuizen werd de teamgeest in de publieke zorg aangewakkerd: artsen voor infectieziektenbestrijding, microbiologen, forensisch artsen, artsen van de SOA polikliniek en jeugdartsen werkten schouder aan schouder. Dit heeft het belang van publieke gezondheidszorg onderstreept. Willen we een volgende keer als samenleving adequater kunnen reageren op crises, dan zal er meer moeten worden geïnvesteerd in de publieke zorg, in de artsen M+G. Want dat er meer crisis in de volksgezondheid komen staat vast.

Tijdens dit congres wisselen we de mogelijkheden, kansen en dilemma’s uit.

Het voorlopig programma staat al op de website van de KAMG. Ook is het op de website van de KAMG al mogelijk om aan te melden.