Dag van het Advies deel 1

  • Tijd:15:00:00
  • Datum:9 November 2020

De Dag van het Advies is deze keer in tweeën gesplitst:
Dit eerste deel is een (online) nascholing met als onderwerp ‘De wijkverpleegkundige, vijf jaar in de Zorgverzekeringswet’. Het gaat onder andere over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw. Het vindt plaats in de middag van 15.00 – 17.00 uur.

Het tweede deel van de Dag van het Advies omvat de gehele zorg, en zal naar verwachting in februari 2021 plaatsvinden. Exacte datum, plaats en programma volgen.