Congres Zorgvisie over passende zorg

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:11 October 2022
  • Locatie: Utrecht

Hoe zetten VWS, NZa en het Zorginstituut Nederland de transitie naar passende zorg in gang? Hoe willen zij de spelregels voor zorginkoop, bekostiging, het verzekerd pakket en risicoverevening veranderen om ruimte te geven aan passende zorg? En wat vraagt dit van zorgorganisaties?

Congres over passende zorg met experts en koplopers. Over hoe zorgorganisaties stappen kunnen zetten naar passende zorg.

Lees meer over het congres op de website van Zorgvisie