Congres Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:6 June 2024
  • Locatie: Eindhoven en online

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vaak te maken met verschillende, met elkaar verweven uitdagingen en problemen, die elkaar kunnen versterken en het oplossen ervan kunnen bemoeilijken.

Voor hulpverleners is het vaak gecompliceerd om met deze gezinnen te werken. Professionals staan voor de lastige taak om verbinding met deze gezinnen aan te gaan en samen te werken aan een kluwen van psychologische, pedagogische en systemische problemen. Ondertussen zijn er ook materiële en maatschappelijke problemen als schulden, werkloosheid en bestaansonzekerheid. Ook is er wat deze gezinnen betreft een veelheid aan protocollen, procedures, richtlijnen en evidence-based interventies waar in de alledaagse praktijk rekening mee gehouden dient te worden.

Op dit congres belichten zeven ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk deze problematiek vanuit verschillende perspectieven.

Klik hier voor meer informatie over het congres.