Cephir seminar: Omgaan met de complexiteit bij het beschermen en bevorderen van gezondheid

  • Tijd:14:30:00
  • Datum:10 June 2024
  • Locatie: Rotterdam

Seminar van de academische werkplaats CEPHIR over het omgaan met complexiteit in integraal gezondheidsbeleid.

Gezondheidsproblemen worden beïnvloed door een breed scala aan factoren, zoals sociaaleconomische omstandigheden, leefstijlkeuzes en de leefomgeving. Traditionele lineaire benaderingen schieten tekort bij het begrijpen en aanpakken van deze complexe problemen. Dit geldt ook voor gezondheidsbeleid.

Met complex systeemdenken kunnen ;onderlinge verbanden tussen verschillende elementen begrepen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het zorg- en welzijnsstelsel, gemeenschappen, individuen, omgeving en technologie. Met het doorgronden van deze complexiteit kunnen we effectievere beleidsmaatregelen ontwikkelen. Maar hoe?

In dit seminar wordt hier dieper op ingegaan en wordt het bovenstaande nader verkend. De eerste spreker zal het bestuurskundig perspectief op publieke gezondheid belichten.  De tweede spreker zal vertellen over hun ervaring met het integreren van complex systeem denken in gezondheidsbeleid; wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen.

Na de presentaties volgt een interactieve workshop waarin deelnemers in groepen aan de slag gaan met de vraag: “Hoe kunnen we omgaan met complexiteit in integraal gezondheidsbeleid?” .

Het seminar is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals, en bestuurders die ervaring hebben met of geïnteresseerd zijn in gezondheidsbeleid en hieraan gerelateerde uitdagingen.

Lees meer op de website van Cephir