Burnout en werkstress: diagnostiek en behandeling

  • Tijd:Hele dag
  • Datum:21 November 2023
  • Locatie: Arnhem en online

In deze cursus leert je de kenmerken van burn-out en de daarbij voorkomende symptomen. Ook wordt er aandacht geschonken aan de differentiële diagnostiek.

Centraal staat de vraag: ‘Hoe moet een patiënt met burn-out weer leren leven?’ Verschillende momenten in het ziekte- en herstelproces worden uitgelicht en er wordt aangegeven hoe de patiënt via interventies zijn doel kan bereiken. Er is met name aandacht voor motiveringstechnieken en voor positief etiketteren.

Vooraf wordt literatuur gedeeld. In de cursus worden presentaties in Powerpoint behandeld en is er daarnaast veel aandacht en ruimte voor praktisch oefenen.

Deze cursus is geaccrediteerd (AbSg).

Zie voor meer informatie de website van Cure and Care Devolopment.