Afdeling Zorgverzekeringen

Bij de oprichting van de VAV werd de afdeling Zorgverzekeringen ingesteld voor de leden die afkomstig waren van de VAGZ. Het voorlopig afdelingsbestuur werd gevormd door Eline Tuyn en Gerrit Salemink, beiden voorheen VAGZ-bestuurders. Het doel van de afdeling is het behartigen van de zaken die specifiek de beroepsuitoefening binnen de zorgverzekering betreffen, zoals het beroepsprofiel, de professionele richtlijnen (werkwijzers) en de afstemming met instanties op het gebied van de zorgverzekering en wetenschappelijke verenigingen. Er zijn binnen de afdeling Zorgverzekeringen werkgroepen actief op het gebied van plastische chirurgie, farmacie, revalidatie en langdurige zorg.